Duurzamer Ondernemen


Met de Barometer Duurzame Groenten & Fruit toont een groothandel of retailer aan dat deze duurzamer onderneemt door een duurzamere bedrijfsvoering en door het percentage inkoop of verkoop van duurzamere groenten en fruit.

Het certificatieschema kwam tot stand in samenwerking met milieuorganisaties, branchespecifieke onderzoeksbureaus, supermarktorganisaties en groothandel. 

Inkoop en bedrijfsvoering


De Barometer Groenten & Fruit meet het aandeel duurzamere agf-producten aan de hand van inkooppercentages (groothandel) of verkooppercentages (retail). Afhankelijk van dit percentage en het aantal punten dat wordt behaald op de bedrijfsvoering, wordt het bedrijf gecertificeerd op het bronzen, zilveren of gouden niveau van de Barometer. Het gouden niveau is gelijk aan Milieukeur.

Bij duurzamere inkoop (groothandel) of verkoop (retail) gaat het om vastgestelde percentages duurzamere groenten en fruit (Milieukeur, Biologisch/EKO, Rainforest Alliance, Fairtrade/Max Havelaar).

Bij duurzamere bedrijfsvoering gaat het om criteria voor de thema’s:

  • elektriciteit, gas en water
  • hygiëne en reinigingsmiddelen
  • verpakking
  • afval
  • vervoer
  • medewerkers
  • track & trace en overige registraties