Contactpersonen

Niko Moerman

×

Projectleider plantaardige agroketens

Niko werkt sinds 1 september 2016 bij SMK. Hij is als Projectleider plantaardige agroketens verantwoordelijk voor Milieukeur/PlanetProof plantaardige producten uit de bedekte teelt en de Barometer Duurzame Bloemist.

Niko studeerde Tuinbouw aan de Agrarische Hogeschool Delft met de afstudeerrichting sierteelt en marketing. Hij werkte daarna bij sierteeltbedrijven als Royal Van Zanten, Dutch Flower Group en Ball in de verkoop, productmanagement en later in marketing & communicatie.

In 2010 ging hij aan de slag bij het Productschap Tuinbouw waar hij verantwoordelijk was voor het programma ‘Groen en Welbevinden’. Daarna was hij secretaris bij het programma Bio Base Greenport Westland-Oostland. Het ging daarbij om projecten voor de verwaarding van inhoudsstoffen uit reststromen van tuinbouwgewassen.

Hij ziet de stijgende marktvraag naar gecertificeerde duurzamere tuinbouwproducten als een belangrijke impuls voor de gehele keten (teelt, handel, retail) om zich te vernieuwen en te versterken.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: nmoerman@smk.nl

Annika de Ridder

×

Projectleider agroketens

Annika de Ridder is sinds 1 mei 2013 werkzaam bij SMK. Zij is als Projectleider agroketens verantwoordelijk voor de Milieukeur criteria voor onder andere de dierlijke sectoren en intensief betrokken bij ontwikkeling en beheer van de Maatlat Duurzame Veehouderij & Aquacultuur en de Maatlat Schoon Erf. Ook is zij aanspreekpunt voor de Barometer Duurzame Bloemist.

Annika voltooide de opleiding Dier- en Veehouderij aan de Hogeschool INHOLLAND in Delft. Daarna behaalde zij een Mastertitel Biology in Leiden voor de afstudeerrichting Evolutionary and Ecological Sciences.

In 2009 werkte zij als controleur subsidies agrarisch natuurbeheer bij de AID. In die rol bezocht zij een groot aantal agrarische bedrijven. Vanaf 2010 behandelde zij als uitvoeringsexpert bij Dienst Regelingen aanvragen voor projectsubsidies voor de agrarische sector, onder andere voor innovatieprojecten en de investeringsregeling IDSH (Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen).
In 2011 behaalde zij het certificaat Bedrijf en Kwaliteit (integrale kwaliteitszorg) bij de HAS Kennis Transfer in Den Bosch. 

T: +31 (0)70 358 63 00

E: aderidder@smk.nl

Wim Uljee

×

Communicatie Manager

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatie Manager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening (e-mailings, Twitter, e.d.), persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl