Voordelen voor de groothandel

Imago

Het certificaat Barometer Duurzame Groenten en Fruit straalt vertrouwen uit. Hiermee maakt een groothandel zijn duurzaamheidsinspanningen op heldere wijze duidelijk aan inkopers in de verdere keten.
Het certificaat borgt dat een agf-afdeling van een groothandel duurzamer onderneemt door een duurzamere bedrijfsvoering en de inkoop van duurzamere groenten en fruit.
 

Beste indicator voor duurzaam assortiment

De Barometer Groenten & Fruit is gericht op de omzet in euro's van duurzamere producten en is daarmee in vergelijking met andere meetmethoden een betere indicator van de duurzaamheid van het agf-schap van een groothandel.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

Het certificaat Barometer Duurzame Bloemist is betrouwbaar. De criteria komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van SMK College van Deskundigen agro food Plantaardig. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van de Barometer voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.

De ontwikkeling en herziening van het certificatieschema en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Kostenbesparing

Door te werken volgens de Barometer criteria gebruiken groothandels minder water en energie (gas, elektriciteit, brandstof) en verpakkingsmateriaal.