Tarieven

Het keurmerk Barometer Duurzame Groenten & Fruit wordt beheerd door SMK. Voor financiering van de werkzaamheden worden afdrachten in rekening gebracht aan keurmerkhouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling en het beheer van de certificatieschema's, voorlichting en onderzoek. SMK is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe bedrijven onder certificatie en uit jaarlijkse afdrachten. Zowel de aanmeldingskosten als de jaarlijkse afdrachten worden door SMK - via de certificatie-instelling - bij de certificaathouder in rekening gebracht.

Deze tarieven zijn exclusief de kosten die de certificatie instellingen aan keurmerkhouders berekenen voor audit en certificering. Voor een indicatie van deze kosten kunt u een offerte vragen aan de certificatie instelling(en).

Tarieven 2021

SMK houdt voor 2021 de tarieven voor afdrachten van keurmerkhouders grotendeels op hetzelfde niveau. Dit is mogelijk dankzij de verwachte verdere groei van het aantal keurmerkhouders voor de belangrijkste programma’s. Voor enkele programma’s worden de tarieven, die vaak al sinds 2012 niet meer zijn aangepast aan het prijspeil, per 1-1-2021 gecorrigeerd. Voor de Barometer Duurzame Groenten & Fruit zijn de tarieven voor afdrachten gelijk gebleven; de schalen zijn aangepast.