Nieuws & Persberichten

Publicatie certificatieschema Barometer Duurzame Groenten & Fruit voor de groothandel

SMK publiceert het certificatieschema Barometer Duurzame Groenten & Fruit voor de groothandel versie 13, dat geldig is van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018.

Het College van Deskundigen agro/food Plantaardig stelde de criteria vast na evaluatie van de bestaande criteria en een openbare hoorzitting die in november 2016 werd georganiseerd. Nieuwe keurmerkhouders moeten voldoen aan deze herziene criteria; voor bestaande keurmerkhouders geldt een ingangsdatum van 1 januari 2018. Bestaande certificaathouders hebben dus een overgangstermijn van een half jaar.

Wijzigingen Barometer versie 12 naar versie 13

In het herziene schema zijn onder meer de volgende nieuwe en aangepaste eisen opgenomen:

 • De minimale inkooppercentages voor duurzamer ingekochte producten zijn verhoogd. De certificatie-instellingen zullen de jaarlijkse inkooppercentages doorgeven aan SMK, zodat deze op de website bij de certificaathouder vermeld kunnen worden. Ook zijn er enkele sociale certificaten opgenomen (Fair for Life en Sustainably Grown).
 • Voor alle drie de niveaus zijn de minimaal te behalen punten op de keuzemaatregelen verhoogd.
 • Er is een nieuwe eis voor het gebruik van kunststof klapkratten die minder ruimte in beslag nemen.
 • Afvalstromen dienen in meerdere fracties gescheiden te worden.
 • De eisen aan het plan van aanpak om het energieverbruik te verminderen zijn verduidelijkt.
 • De eisen aan bedrijfswagens met een schone motor zijn geupdated en er is een onderscheid gemaakt tussen eigen transport door de groothandel en de verduurzaming van ingehuurde vervoerders.
 • Verder zijn er nieuwe keuzemaatregelen opgenomen met betrekking tot:
  • gebruikte verpakkingsmaterialen
  • verduurzamen van de warmwatervoorziening en verwarming
  • educatieve activiteiten voor medewerkers
  • het uitvoeren van een arbo-technische bedrijfsscan

Certificeren

Op de Barometer-website staat alle informatie over het certificatieproces onder het menu ‘Voor groothandel’:

Meer informatie

Annika de Ridder, projectleider agroketens bij SMK, aderidder@smk.nl of 070 358 63 00.

Terug naar overzicht