Nieuws & Persberichten

SMK Jaarverslag 2018 online beschikbaar

SMK kijkt terug op een bijzonder productief jaar, waarin de basis is gelegd voor verbreding en verdere groei van de toekomstige activiteiten.

Die groei heeft met name plaatsgevonden in de plantaardige sector en in de zuivelsector, waarvoor het geheel nieuwe certificatieschema ‘On the way to PlanetProof’ voor melk werd ontwikkeld. Het Jaarverslag 2018 besteedt hier natuurlijk veel aandacht aan, maar licht ook de activiteiten toe van de andere SMK-keurmerken en -certificatieschema’s.

Het verslag geeft daarnaast een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen van de organisatie SMK, waaronder de verhuizing naar de Bezuidenhoutseweg, de uitbreiding van de organisatie en de financiële resultaten.

> Lees of download hier het SMK Jaarverslag 2018, of klik op de afbeelding

Terug naar overzicht