Klachtenformulier

Het in behandeling nemen van klachten gebeurt op basis van het Reglement van klachten, bezwaar en beroep van het Handboek SMK. SMK behandelt onder meer klachten over:

  • het functioneren van (de organen van) SMK
  • de uitvoering van de activiteiten van SMK, en/of
  • het onjuist en/of onrechtmatig gebruik van certificatiemerken door derden

SMK bevestigt de ontvangst van de klacht. Voor de behandeling van klachten geldt een klachtenprocedure waarvan een gecontroleerd klachtenregister deel uitmaakt. In het klachtenregister worden de klachten (en de afhandeling ervan) genoteerd.