Betrouwbaar geborgd

De betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij de Barometer Duurzame Groenten en Fruit is dat goed geregeld. De vastgelegde procedures voor onafhankelijke criteriaontwikkeling die voldoen aan de Europese normen voor productcertificatie zorgen daarvoor. Ook periodieke controles door onafhankelijke certificatie instellingen en toezicht door de Raad voor Accreditatie maken de Barometer betrouwbaar.

Vastgelegde procedures en maatschappelijk draagvlak

De betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij de Barometer is dat goed geregeld.

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het SMK College van Deskundigen agro/food Plantaardig. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.

 

Periodiek en onafhankelijk gecontroleerd

De controle en certificatie van de groothandel wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.